Een Nederlandse tropenarts is in Sierra Leone besmet geraakt met het lassavirus. De arts is ziek geworden tijdens het werk en naar Nederland gerepatrieerd met een speciale vlucht. De patiënt wordt in strikte isolatie verzorgd bij het LUMCLeids Universitair Medisch Centrum Leids Universitair Medisch Centrum . Op dit moment onderzoeken de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst  en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  met wie de patiënt contact heeft gehad om eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen.

https://www.rivm.nl/nieuws/lassakoorts-vastgesteld-bij-nederlandse-tropenarts