U bevindt zich op: Home nl Nieuws Archief

Archief

20 april 2015
TZUMMARUM - Op 26 maart is de Regeling maatregelen bestrijding laagpathogene aviaire influenza Tzummarum 2015 in werking getreden. Deze regeling is ingesteld in verband met de aanwezigheid van laagpathogene aviaire influenza op een pluimveebedrijf in Tzummarum. Met deze regeling is een beperkingsgebied rond het besmette pluimveebedrijf ingesteld. De voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf in Tzummarum heeft plaatsgevonden op 27 maart. Derhalve kan het beperkingsgebied op 17 april worden opgeheven.
16 april 2015
Uitspraken van Kitty Maassen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat veehouderij invloed heeft op de gezondheid zijn gebaseerd op de eerste tussentijdse resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ die de onderzoekers op 12 maart openbaar hebben gemaakt. Deze resultaten zijn in lijn met bevindingen uit het eerdere onderzoek naar gezondheidseffecten van de veehouderij in Oost-Brabant en Noord-Limburg uit 2010. De recente bevindingen versterken de waarschijnlijkheid van de gezondheidseffecten in het betreffende onderzoeksgebied. In een artikel in het Eindhovens Dagblad is dat geïnterpreteerd als een keiharde relatie tussen veehouderij en gezondheid. In het licht van het lopend onderzoek is het niet verantwoord al dergelijke vergaande conclusies te trekken, stelt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt in 2016 afgerond.
15 april 2015
Uitloopbedrijven waar de pluimveehouder vaak eenden in de uitloop ziet en uitloopbedrijven op kleigronden zijn relatief vaker besmet met vogelgriep. Dat blijkt uit een onderzoek naar risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviaire influenzavirus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland van Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen UR, dat door staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd is.
15 april 2015
Een mestmonster van een smient, dat is verzameld op 25 februari, is eind vorige maand positief getest op vogelgriep. Het bleek te gaan om het hoogpathogene H5N8-virus waarmee eind vorig jaar 5 pluimveebedrijven zijn besmet. Het is de derde met H5N8 besmette smient die deze winter in Nederland is gevonden. Smienten overwinteren in Nederland en trekken deze maand weg. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
9 april 2015
NEDERLAND - Vijf tot tien procent van de Nederlandse bevolking blijkt de bacterie bij zich te dragen die ESBL produceert. Deze bacterie zorgt ervoor dat bepaalde soorten antibiotica niet meer werken. Ook blijkt dat 80% van het kippenvlees besmet is met deze bacterie en dat de bacteriepopulatie bij kippen grotendeels overeenkomt met de bacterie bij mensen. Hieruit kunnen we concluderen dat het ESBL bij mensen deels veroorzaakt wordt door de besmetting van kippenvlees. Dat stelt Ilse Overdevest, arts-microbioloog bij VUmc, die op 8 april aan de VU hoopt te promoveren.
7 april 2015
NOORD BRABANT - CVI heeft de vogelgriep in Milheeze getypeerd als H5N2. In het andere bedrijf binnen het 1-kilometergebied rond het besmette bedrijf is geen vogelgriep aangetroffen. CVI heeft in onderzoeksmateriaal afkomstig van een pluimveebedrijf met circa 12.000 legkippen en drie stallen met buitenloop uit Milheeze (Noord-Brabant) vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld.Het gaat om een milde (laagpathogene) H5-variant.
2 april 2015
FRIESLAND - Uit de analyse van Central Veterinary Institute blijkt dat de vogelgriep in Tzummarum inderdaad laagpathogeen is. Er is daarnaast geen vogelgriep aangetroffen in de 1km-zone rondom Tzummarum.
31 maart 2015
FRIESLAND - In de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland. Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis) ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij acht dieren uit de wijde omgeving van Akkrum. Het betreft dood gevonden hazen die zijn ingestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), echter het totaal aantal gestorven dieren is vele malen hoger.
30 maart 2015
FRIESLAND - Buiten het pluimveebedrijf in Tzummarum is geen vogelgriep vastgesteld. Gisteren werd de ziekte geconstateerd op een boerderij in het Friese dorpje. In de buurt ligt nog één ander pluimveebedrijf. Het ministerie van Economische Zaken meldt dat het Centraal Veterinair Instituut dat bedrijf heeft onderzocht en dat de ziekte er niet is aangetroffen.
27 maart 2015
FRIESLAND - In Tzummarum is bij een pluimveebedrijf met zo'n 22.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft 1 stal met buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H7-variant. Vanaf donderdag 26 maart 2015 vanaf 13.00 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Tzummarum een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.
26 maart 2015
De Gezondheidsraad heeft de minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geadviseerd over de vraag voor welke werknemers vaccinatie tegen Q-koorts deel kan uitmaken van een veilig en gezond arbeidsomstandighedenbeleid. Daarbij heeft de raad de afwegingskaders toegepast die zijn ontwikkeld in het eind 2014 verschenen advies Werknemers en infectieziekten: criteria voor vaccinatie. Slechts in bijzondere situaties val vaccinatie van personeel tegen Q-koorts te overwegen.
26 maart 2015
Genetische analyse door het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR van het vogelgriepvirus H5N8 dat in november 2014 enkele pluimveebedrijven in Nederland trof, laat zien dat dit virus grote gelijkenis vertoont met het H5N8-virus dat eerder in Zuid-Korea en Japan was aangetroffen. Uit vergelijking van de verschillende segmenten lijkt het waarschijnlijk dat het virus naar Nederland is gekomen via migrerende wilde watervogels vanuit Azië, met een vermoedelijke overlap van vliegroutes en broedplaatsen in Siberië.
24 maart 2015
Jaarlijks heeft ons land gemiddeld 30 miljoen euro aan ziekte-gerelateerde kosten met betrekking tot dit voedselgerelateerde pathogeen. Alleen Staphylococcus aureus, vaak aangetroffen op de huid van mens en dier en op de slijmvliezen, kost ons jaarlijks, met zo’n 47 miljoen euro, meer. Deze stafylokok zorgt echter niet voor de meeste ziektelast; het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat sinds 2009 de ziektelast (en sinds 2011 ook de kosten) van 14 voedselgerelateerde pathogenen*. De allergrootste ziektelast wordt veroorzaakt door Toxoplasma gondii; een stam van microscopische parasitaire dieren. In het artikel 'De ziektelast van voedselgerelateerde infecties in Nederland', 2009-2012 (Infectieziekten Bulletin, RIVM) zijn 14 pathogenen op een rijtje gezet in twee 'rankings'.
18 maart 2015
Scientists and policy makers from around the world will visit research institutes and companies in the field of Life Sciences in the Utrecht region on March 18th. The Utrecht side event of the 3rd International One Health Congress 2015, includes site visits at the Utrecht Science Park and near vicinity, with an option to select a visit to facilities in Bilthoven with the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) and companies Bilthoven Biologics, Intravacc and Micreos. Another option will be a trip to facilities in Zeist of TNO Life Sciences and the facilities at Utrecht Science Park, among these the Hubrecht Institute and the Faculty of Veterinary Medicine of Utrecht University.
17 maart 2015
AMSTERDAM - On Sunday evening, Minster Edith Schippers opened the 3rd International One Health Congress 2015 in Amsterdam .Minister Schippers was introduced by Prof Dr. Anton Pijpers, chair of the IOHC2015 board and vice president of the board of Utrecht University. After the One Health film, which can be found on Youtube (see link in original message), Nobel Laureate Peter Doherty gave an inspiring talk, “Don’t tell but show and involve” was one of his key messages. He also spoke about how to approach the One Health solutions: 'Citizen science can play a key role in One Health”.
16 maart 2015
Bij de 17 pluimveebedrijven in het 1 kilometer gebied rondom het getroffen bedrijf in Barneveld (Gelderland) is geen vogelgriepvirus aangetroffen. Dat blijkt uit eerste onderzoeken van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Maandag wordt het onderzoek afgerond.
13 maart 2015
BARNEVELD - In Barneveld (Gelderland) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 30.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Anders dan bij de uitbraken in november vorig jaar gaat het hoogstwaarschijnlijk om een milde H7-variant. Nadere analyse door het CVI (Centraal Veterinair Instituut) moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse morgen beschikbaar komen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
12 maart 2015
Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd.
4 februari 2015
BIBERACH, DUITSLAND - Op een varkensbedrijf in het Zuid-Duitse Berkheim in Baden-Württemberg is brucellose vastgesteld.
2 februari 2015
NOORWEGEN - Voor het eerst is nu ook in Noorwegen een geval van gekkekoeienziekte geconstateerd. Bij een 15-jarige koe is BSE vastgesteld. Het beest is vernietigd. Volgens de Noorse Keuringsdienst van Waren is er geen gevaar voor de volksgezondheid en kunnen de Noren gewoon melk en rundvlees blijven consumeren.
2 februari 2015
PARMA - Binnen de Europese Unie test 31,4 procent van de kippenvleesproducten positief op de campylobacter-bacterie. Daarnaast werd ook nog veel salmonella teruggevonden in pluimveevlees.
2 februari 2015
Delhaize haalt gekookte rundstong van het eigen merk uit de rekken. Bij analyses voor kwaliteitscontrole van dit product werd listeria teruggevonden.
26 januari 2015
LINCOLN, ENGELAND - Op een grote rundveehouderij in Lincolnshire in het oosten van Engeland is bij veertig dieren runder-tbc vastgesteld. De boerderij ligt op meer dan 100 kilometer van andere gebieden met runder-tbc, zodat gevreesd wordt dat de ziekte zich verder heeft verspreid.
20 januari 2015
In november is het Seoulvirus voor het eerst aangetoond bij bruine ratten in Nederland. Het Seoulvirus is een Hantavirus variant die overdraagbaar is op mensen en kan leiden tot griep, nierontsteking en shock, mogelijk met dodelijke afloop. Door het RIVM is besloten om advies over persoonlijke beschermingsmiddelen te richten op professionele plaagdierbestrijders.
15 januari 2015
HORN/STRAMPROY - Inwoners uit Horn en Stramproy nemen de komende weken deel aan het landelijk onderzoek dat helder wil krijgen of er een relatie bestaat tussen veehouderijen en de gezondheid van mensen die in de nabijheid ervan wonen. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) starten volgende week in Stramproy. Het onderzoek daar zal een week of drie duren. Zo'n 750 inwoners van de plaats worden onderworpen aan een gezondheidstest.
13 januari 2015
BERLIJN - Duitsland heeft nog altijd geen controle over de uitbraak van vogelgriep in het land. De besmetting in de dierentuin van Rostock, die donderdag werd vastgesteld, blijkt niet alleen de witte ooievaars in de zoo te betreffen. Ook 43 andere vogels hebben het gevaarlijke H5N8-virus opgelopen, waaronder eenden, ooievaars en ganzen.
13 januari 2015
Salmonella veroorzaakte in 2013 beduidend minder uitbraken en zieken dan in eerdere jaren. Campylobacter en het norovirus waren de meest voorkomende verwekkers van voedselgerelateerde ziekteuitbraken.
9 januari 2015
Voor de bestrijding van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen) is continu aandacht nodig van medische en veterinaire professionals. Het vernieuwde vademecum Zoönosen helpt medische en veterinaire professionals bij de dagelijkse uitdagingen voor de bestrijding van zoönotische infectieziekten.
17 december 2014
Op een kalkoenenfokkerij bij Venetië is de vogelgriep vastgesteld. De besmetting is van het gevaarlijke type H5N8, zo heeft de Italiaanse regering aan de Wereldorganisatie voor Diergezondheid meegedeeld. Sinds september 2013 was er in Italië geen vogelgriep geconstateerd.
17 december 2014
In de Kreis Cloppenburg (deelstaat Nedersaksen) is gisteren in de gemeente Barβel een verdenking van aviaire influenza vastgesteld op een bedrijf met 19.000 kalkoenen. Vandaag is bevestigd dat het Vogelgriep van het type H5N8 is. De 19.000 aanwezige kalkoenen zijn geruimd.
5 december 2014
In Limburg en Antwerpen zijn de voorbije weken minstens elf mensen ziek geworden na het eten van besmet everzwijn dat vanuit Spanje werd ingevoerd. Ze zijn vermoedelijk besmet met de Trichinella, een gevaarlijke parasiet die al jaren niet meer voorkomt in ons land en in het ergste geval dodelijk is.
3 december 2014
In poepmonsters van de eendensoort de smient is het H5N8-vogelgriepvirus aangetroffen.
3 december 2014
Sommige ziekten kunnen van dier op mens overgaan, we noemen dit zoönosen. De Staat van Zoönosen beschrijft het voorkomen en trends van zoönosen in Nederland. In 2013 waren er enkele opmerkelijke voorvallen, zoals een patiënt die hazenpest (tularemie) opliep. Er waren geen uitgesproken veranderingen in de hoeveelheid en het soort zoönosen dat in Nederland voorkwam. In het rapport wordt dit jaar extra aandacht besteedt aan zoönosen die mensen kunnen oplopen in huis, tuin en keuken. Het rapport wordt uitgereikt op het Nationale Zoönosensymposium die het RIVM en de NVWA jaarlijks organiseren.
1 december 2014
Zeventig procent van het kippenvlees dat in Britse winkels verkocht wordt, is besmet met de bacterie campylobacter. Bijna 18 procent vertoont zelfs een contaminatiegraad boven de toegestane limiet. En dat terwijl besmetting met de bacterie in sommige gevallen erg gevaarlijk kan zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse voedselagentschap, dat de strijd tegen besmetting met campylobacter tot absolute prioriteit heeft uitgeroepen. Jaarlijks lopen ongeveer 280.000 Britten een voedselvergiftiging op na contact met de bacterie.
1 december 2014
Na de vijfde uitbraak van vogelgriep, gisteren in Zoeterwoude, wordt er vandaag topoverleg gevoerd op het ministerie van Economische Zaken. Staatssecretaris Dijksma bespreekt met virologen of de huidige strenge maatregelen in stand moeten blijven.
25 november 2014
Knobbelzwanen, wilde eenden en meeuwen worden uit voorzorg gevangen om te zien of zij dragers zijn van het virus dat vogelgriep veroorzaakt.
24 november 2014
Na pluimveebedrijven in Ter Aar en Hekendorp afgelopen week zijn er vandaag nog eens drie pluimveebedrijven getroffen door vogelgriep. De bedrijven staan in de Overijsselse plaats Kamperveen. Dat meldde het ministerie van Economische Zaken vandaag.
24 november 2014
In november 2014 is bij enkele pluimveebedrijven in Nederland vogelgriep vastgesteld. Het gaat om de hoog pathogene variant H5N8. Deze variant is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen).
20 november 2014
Bij zeehonden in de Waddenzee is een griepvirus vastgesteld. Het gaat om het virus influenza A(H10N7). Zeehonden worden ziek van dit virus en kunnen hieraan overlijden. Voor mensen is dit virus veel minder gevaarlijk. Desondanks adviseert het RIVM om contact met zieke of dode dieren te vermijden. Het gaat overigens om een ander influenzavirus dan het virus dat recent in Hekendorp bij kippen is gevonden.
18 november 2014
Recent is in Duitsland in een aantal kalveren en lammeren het Schmallenbergvirus aangetoond. In Nederland heeft het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR het virus in de afgelopen maanden aangetoond bij enkele runderen. Dit wijst erop dat er opnieuw viruscirculatie heeft plaatsgevonden.
18 november 2014
Rift Valley fever komt nu nog niet in Nederland voor, maar de kans dat het ooit geïntroduceerd wordt, is reëel. Op het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR werken onderzoekers daarom al jaren met succes aan vaccins tegen het Rift Valley fever-virus.
18 november 2014
Op een eendenboerderij in het Engelse Yorkshire is gisteravond vogelgriep vastgesteld. Het geval volgt op de uitbraak van vogelgriep in het Nederlandse Hekendorp. Waarschijnlijk zal de Europese Commissie vandaag een reeks maatregelen afkondigen om de uitbraak in te dammen.
18 november 2014
Bij de uitbraak van vogelgriep in Hekendorp gaat het om de variant H5N8. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Door H5N8 kunnen mensen in theorie besmet raken, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd.
10 november 2014
Albert Heijn heeft uit voorzorg de AH BASIC gerookte zalm uit de schappen gehaald. Het product kan aan het eind van de houdbaarheidsdatum mogelijk te veel listeria-bacteriën bevatten.
10 november 2014
Koblenz - Het Landesuntersuchungsamt (LUA) van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts heeft voor het eerst in twee jaar weer het Schmallenbergvirus aangetroffen bij een kalf en een aantal schapen. Het virus is dus nog actief en kan volgens het LUA komend voorjaar voor problemen gaan zorgen wanneer kalveren en lammeren worden geboren.
10 november 2014
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit gaat extra controleren op geïmporteerde kweekvis uit Zuidoost-Azië die resistent zijn tegen verschillende soorten antibiotica. Dat gebeurt op verzoek van minister van Volksgezondheid Edith Schippers.
3 november 2014
De exotische tijgermug is weer opgedoken bij een bedrijf in Lelystad. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
23 oktober 2014
Wilde knaagdieren zijn al sinds eeuwen bekend als een bron voor infectieziekten bij mens en dier. Het meest bekend is de rol van ratten in de grote pestepidemieën in de Middeleeuwen. Wilde knaagdieren kunnen echter ook andere ziekteverwekkers overbrengen naar mensen. Op de website van het RIVM staat nu een overzicht met meer informatie over deze ziekteverwekkers. Ook wordt het onderzoek dat het RIVM bij wilde knaagdieren doet beschreven.
21 oktober 2014
Op 16 oktober zijn 900 varkens van een scharrelvarkensbedrijf in het Duitse Neustrelitz in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern uit voorzorg geruimd vanwege een infectie met Brucellose.
8 oktober 2014
Vogelgriep wordt waarschijnlijk niet door trek-vogels geïmporteerd. Ze brengen het virus niet naar Nederland, maar lijken het hier juist op te lopen. Dat concludeert dierenecoloog Jacintha van Dijk na onderzoek onder wilde eenden. Zij is verbonden aan het Nederlands Instituut voor Ecologie en promoveert vandaag aan de Universiteit Utrecht.
7 oktober 2014
De dodelijke ziekte rabiës, beter bekend als hondsdolheid, is wereldwijd uit te roeien door wereldwijd beter om te gaan met vaccinatieprogramma's.
7 oktober 2014
In Rusland is een uitbraak van een hoogpathogene vogelgriepvirus vastgesteld bij pluimvee. Dat hebben de Russische autoriteiten gemeld aan de internationale organisatie voor diergezondheid.
23 september 2014
Teken die zich eerst gevoed hebben op muizen blijken het meeste kans te hebben om ziekte van Lyme over te dragen. Bovendien zorgen ze via de muis regelmatig voor extra infecties zoals babesiose en anaplasmose.
23 september 2014
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt voor mogelijk met het poliovirus besmette schelpdieren in het oostelijk deel van de Westerschelde. Wie daar oesters, mosselen of kokkels raapt moet deze voor consumptie minstens anderhalve minuut verhitten.
1 september 2014
Het virus dat de oorzaak is van de ebola-uitbraak in West-Afrika, de grootste en dodelijkste tot nu toe, is afkomstig van één enkele dierlijke besmettingsbron. Het heeft zich sindsdien uitsluitend van mens tot mens verspreid en daarbij een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Dat schrijven wetenschappers in Science.
1 september 2014
GENÈVE - De uitbraak van het ebolavirus in de Democratische Republiek Congo is waarschijnlijk veroorzaakt door het eten van besmet vlees en staat los van de epidemie in landen in het westen van Afrika. Dat heeft de Wereldvoedselorganisatie woensdag laten weten.
14 augustus 2014
De GGD Twente waarschuwt voor infectieziekten die veroorzaakt worden door wilde knaagdieren. De meest voorkomende infecties zijn de ziekte van Weil en het hantavirus. Van het hantavirus zijn dit jaar al tien gevallen in Twente gemeld.
14 augustus 2014
In Denemarken zijn de afgelopen maanden mogelijk 12 mensen gestorven aan besmetting met Listeria monocytogenes door het eten van vleeswaren van het bedrijf Jørn A. Rullepølser A/S. De vleeswaren zijn niet op de Nederlandse markt beland.
13 augustus 2014
In Denemarken zijn mogelijk twaalf mensen overleden nadat ze een worst aten die besmet was met de listeriabacterie.
12 augustus 2014
Het monitoringsprogramma voor Brucellose bij wilde zwijnen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en Central Veterinary Insitute, onderdeel van Wageningen UR (CVI), is uitgebreid. Sinds 1 juli 2014 worden niet alleen wilde zwijnen uit Zuid-Limburg bemonsterd en onderzocht maar ook wilde zwijnen die leven op de Veluwe.
11 augustus 2014
Diverse rauwmelkse kazen van een Franse producent die hier ook verkocht worden, bevatten een bacterie die ernstige voedselvergiftigingen kan veroorzaken. Het gaat om de bacterie Escherichia coli O26 H11, die maagdarminfecties, bloederige diarree en koorts kan veroorzaken. In zeer ernstige gevallen kunnen nierstoornissen optreden bij jonge kinderen.
6 augustus 2014
Deventer – De Gezondheidsdienst voor Dieren meldt dat uit pathologisch onderzoek sinds november vorig jaar enkele malen de bacterie yersinia pseudotuberculosis is gekweekt.
4 augustus 2014
Er zijn in de eerste helft van dit jaar in Nederland 18 nieuwe patiënten met Q-koorts geregistreerd. In heel 2013 waren dat er 19. Het aantal nieuwe gevallen van besmettingen met Q-koorts loopt de laatste 4 jaar gestaag terug, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In de afgelopen 2 jaar zijn geen patiënten meer aan Q-koorts overleden.
29 juli 2014
Ondanks vaccinatie zijn op dit moment 13 geitenbedrijven besmet met Q-koorts. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekend gemaakt. Op een bedrijf is sprake van een herbesmetting.
28 juli 2014
Saoedi-Arabische onderzoekers hebben RNA-fragmenten van het Mers-coronavirus in de lucht van een schuur gevonden. Daar waren geïnfecteerde dromedarissen gestald. De wetenschappers van de King Abdulaziz University in Jeddah hebben hiermee aangetoond dat het virus over korte afstanden door de lucht kan worden overgedragen, zonder direct contact.
28 juli 2014
Beten van besmette teken kunnen bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Het percentage teken dat drager is van de bacterie varieert sterk van plaats tot plaats en van jaar tot jaar. Gemiddelde is 15,1 procent van de teken besmet met de Borrelia-bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt, zo blijkt uit gegevens van Wageningen University.
28 juli 2014
HETEREN - Bij een melkgeitenbedrijf in Heteren is Q-koorts vastgesteld. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken de Tweede Kamer vrijdag schriftelijk laten weten.
9 juli 2014
De wasbeerhond wordt sinds 2001 steeds vaker gezien in Nederland. Waarschijnlijk is het effect op de natuur klein, maar hij kan wel invloed hebben op de volksgezondheid, omdat hij onder andere rabiës en de vossenlintworm kan verspreiden. Help daarom mee en meld een dode wasbeerhond.
9 juli 2014
Vijf mensen in Hongarije zijn mogelijk besmet met de antraxbacterie. Ze liggen in een ziekenhuis. De bacteriën die miltvuur veroorzaken zijn gevonden in rundvlees afkomstig uit het oosten van Hongarije, meldde de Hongaarse gezondheidsdienst ANTSZ vandaag.
9 juli 2014
Bijna twee maanden geleden is bij twee Nederlandse patiënten het MERS-coronavirus vastgesteld. Na herhaalde testen zijn geen nieuwe ziektegevallen in Nederland aangetoond. Dit concluderen experts van het RIVM, Erasmus Medisch Centrum, Medisch Centrum Haaglanden, GGD Haaglanden, het Isala ziekenhuis in Zwolle en GGD IJsselland. Gezamenlijk hebben zij de afgelopen periode zorggedragen voor het onderzoek, de diagnostiek en het beleid rondom de twee MERS-patiënten in Nederland. Zes andere GGD'en hebben daarbij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de monitoring van de contacten van de patiënten.
3 juli 2014
De parasiet Toxoplasma gondii veroorzaakt een hoge ziektelast in mensen waardoor een bestrijdingsprogramma wenselijk is. Het RIVM heeft hiertoe in 2011 een beleidsadvies uitgebracht aan het ministerie van VWS. Eén van de voorgestelde adviezen is het vaccineren van katten tegen T. gondii om de infectiedruk vanuit de omgeving te verminderen. Uit onderzoek blijkt nu dat een groot deel van de eigenaren bereid zou zijn hun kat te laten vaccineren.
3 juli 2014
In het karkas van een koe in Roemenië is waarschijnlijk de gekkekoeienziekte gevonden.
2 juli 2014
Het onderzoek naar Brucella onder wilde zwijnen wordt uitgebreid. Tot nog toe zijn alleen wilde zwijnen afkomstig uit Zuid-Limburg positief gevonden op Brucella suis biovar 2. Hoe de situatie in de rest van Nederland is, is onbekend. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid over heel Nederland. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren.
2 juli 2014
Wanneer mensen met acute Q-koorts een jaar na de infectie nog een keer onderzocht worden op antistoffen, dan kan 98% van de patiënten met chronische Q-koorts opgespoord worden. Lieke Wielders, epidemioloog bij het RIVM en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch, pleit in haar promotieonderzoek dan ook voor zo'n extra check voor Q-koortspatiënten.
30 juni 2014
Veel ziektes worden van dier op mens overgedragen. Kennis van zowel mensen als dieren is dus belangrijk bij de bestrijding ervan. Desondanks werken de humane en veterinaire wetenschap nog te vaak langs erkaar heen.
30 juni 2014
Linköping - In Zweden is op twee pluimveebedrijven Newcastle Disease (ook wel aangeduid als pseudo-vogelpest) vastgesteld.
24 juni 2014
Het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terugbrengen tot nul blijkt mogelijk. InnovatieNetwerk ontwikkelde samen met Keten Duurzaam Varkensvlees een aanpak waarbij samenwerking binnen de keten centraal staat. Op 26 juni wordt tijdens de Innovatiedag Antibioticavrije Varkensketen duidelijk hoe kansrijk deze aanpak is voor de varkenshouderij in Nederland.
24 juni 2014
Londen – In Groot-Brittannië zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 8.823 runderen geruimd wegens mogelijke besmetting met runder-tbc. Dat was echter wel een kleine 400 minder dan in dezelfde periode in 2013.
13 juni 2014
Gezinsleden van dierenartsen die werken met varkens en kalveren zouden bij opname in het ziekenhuis standaard moeten worden getest op de ziekenhuisbacterie MRSA.
13 juni 2014
De vogelgriep bevat alle genetische ingrediënten om te evolueren tot een virus dat een wereldwijde epidemie kan veroorzaken, zo blijkt uit nieuw onderzoek.
13 juni 2014
De kamelenmelkerij in Berlicum voldoet aan de dierenwelzijnseisen en vormt geen gevaar voor verspreiding van het MERS-virus. Dat antwoordt staatssecretaris Dijksma op vragen van de Partij voor de Dieren.
11 juni 2014
Kopenhagen - De nationale ombudsman in Denemarken heeft bepaald dat de namen van varkenshouders van wie het bedrijf is besmet MRSA CC398 wel in de openbaarheid mogen komen.
11 juni 2014
Vanwege een ernstige botulisme-uitbraak op een melkveebedrijf begin april vraagt Dierengezondheidszorg Vlaanderen de rundveehouders om waakzaam te zijn. Op één weekend tijd sneuvelden op het bedrijf tien dieren nadat ze eerst moeilijk en daarna helemaal niet meer recht konden staan. De melkveehouder verloor uiteindelijk meer dan 25 dieren. Zijn koeien aten wellicht uit een graskuil die besmet was door een kadaver van een vleeskip of een vogel. Landbouwers die net zoals hun geteisterde collega rundvee en pluimvee houden, kunnen het beste voorzorgsmaatregelen nemen in de vorm van preventie en vaccinatie.
5 juni 2014
Onderzoekers hebben bewijs gevonden dat het MERS-virus overdraagbaar is van kamelen op mensen. Dat staat in een rapport dat donderdag is gepubliceerd. In Saudi-Arabië zijn al zeker 282 mensen overleden aan MERS.
4 juni 2014
In Saudi-Arabië zijn veel meer doden gevallen door de ziekte MERS dan tot nog toe werd aangenomen. De gezondheidsautoriteiten lieten vandaag weten dat bij het checken van de gegevens is gebleken dat er 282 mensen aan het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) zijn bezweken. Het officiële dodental stond op 190.
27 mei 2014
De twee patiënten bij wie vorige week het MERS-coronavirus is vastgesteld, zijn inmiddels aan de beterende hand. De uitslagen van de testen die tot nu toe zijn uitgevoerd bij personen in de omgeving van de patiënten, zijn negatief. De komende weken worden deze testen herhaald om met zekerheid te kunnen zeggen of er al dan niet mensen besmet zijn met het MERS-virus. Op dit moment betekent dit dat er geen aanwijzingen zijn voor een MERS-infectie.
22 mei 2014
WAGENINGEN - In de strijd tegen de ziekteveroorzakende teek heeft de Wageningse onderzoeker Sip van Wieren een onorthodox middel bedacht: schapen als lokmiddel.
21 mei 2014
HERPEN - Ten minste 33 procent en mogelijk zelfs 60 procent van de inwoners van het Brabantse dorp Herpen heeft Q-koorts gehad.
19 mei 2014
De GGD Amsterdam doet onderzoek naar zwarte en bruine ratten in de stad. De GGD wil weten hoe groot het risico is dat de knaagdieren ziektes op de inwoners van de stad overbrengen.
16 mei 2014
Vandaag, 15 mei 2014, is bij een tweede Nederlandse patiënt een infectie met het MERS-coronavirus vastgesteld. De vrouw is een familielid van de man waarbij gisteren die diagnose is gesteld. Ook zij is besmet geraakt tijdens dezelfde reis naar Saoedi-Arabië. Zij is opgenomen in Isala te Zwolle en wordt in strikte isolatie verpleegd. Haar gezondheidstoestand is stabiel. Alle mensen die contact hebben gehad met de patiënt worden door de GGD in kaart gebracht. Van deze personen wordt de gezondheidstoestand in de gaten gehouden.
16 mei 2014
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vanmorgen een controle op het MERS-virus uitgevoerd bij de enige kamelenmelkerij van Nederland. Op het bedrijf in Berlicum (Noord-Brabant) worden 85 eenbultige kamelen (dromedarissen) gehouden.
15 mei 2014
Nederlandse wetenschappers van het RIVM, het Erasmus MC en wetenschappers uit Quatar hebben het eerste bewijs geleverd dat dromedarissen besmet kunnen raken met het MERS-coronavirus. De onderzoekers hebben het RNA van het virus aangetroffen bij drie dromedarissen op een locatie waar ook twee mensen besmet waren met het MERS-coronavirus. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in the Lancet Infectious Diseases.
15 mei 2014
Op 13 mei hebben het RIVM en het Erasmus MC voor het eerst een infectie met het MERS-coronavirus vastgesteld bij een Nederlandse patiënt. Hij raakte besmet tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië en is op dit moment opgenomen in het Medisch Centrum Haaglanden locatie Westeinde. Hier wordt de patiënt in strikte isolatie verpleegd. Zijn gezondheidstoestand is stabiel. Alle mensen die contact hebben gehad met de patiënt worden in kaart gebracht. Van deze personen wordt de gezondheidstoestand in de gaten gehouden.
14 mei 2014
Bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is in de afgelopen maand bij een aantal ter sectie aangeboden runderen listeriose geconstateerd. Dit is aanleiding voor GD om op de website aandacht te vragen voor de aandoening die gepaard gaat met hersenverschijnselen.
13 mei 2014
Een tweede geval van het virus MERS is gevonden in de VS . Dat meldt persbureau AP. In Florida wordt later vandaag een persconferentie gehouden over de kwestie. In het Midden-Oosten heeft het virus al voor honderden zieken gezorgd en meer dan honderd doden.
13 mei 2014
Bij een Salmonella-uitbraak is het advies al het besmette voedsel weg te gooien en je keuken schoon te houden. Burgers doen echter weinig aan hygiënemaatregelen.
13 mei 2014
Publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen en boerencampings en professionele melkschapen- en melkgeitenbedrijven hebben nog tot 1 augustus 2014 de tijd om hun schapen en geiten te vaccineren tegen Q-koorts. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus of het inenten ook daadwerkelijk is gebeurd.
6 mei 2014
Vanaf 6 mei zal in Someren, Heusden en Asten onderzoek plaatsvinden naar de gezondheidseffecten van veehouderijen. Dit is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten voor mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen. Ongeveer 1500 inwoners uit deze gemeenten ontvangen de komende tijd een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dat zal in de periode van 6 mei 2014 tot 11 juli 2014 in een van de drie plaatsen worden uitgevoerd. Niet iedereen kan zich opgeven voor het onderzoek, dat is alleen mogelijk voor mensen die hier eerder voor benaderd zijn.
6 mei 2014
Het dodental als gevolg van het MERS-virus is zaterdag opgelopen tot 109. In Saudi-Arabië zijn opnieuw 25 besmettingen met het Middle East Respiratory Syndrome (MERS) geconstateerd en dit aantal neemt toe.
6 mei 2014
MAASTRICHT - In de buurt van percelen met besmette mest zijn tijdens de Q-koortsuitbraak in Nederland meer mensen ziek geworden dan in de buurt van besmette geitenhouderijen. Onderzoekers van de universiteiten in Maastricht en Wageningen en van de GGD Zuid-Limburg hebben dat ontdekt in het eerste grote onderzoek naar de rol van mest bij de verspreiding van Q-koorts.
30 april 2014
De LCI-richtlijnen van het RIVM geven informatie over infectieziekten die bij mensen voorkomen. Een aantal van deze richtlijnen gaat over ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zoönosen).
30 april 2014
Volgens een nieuwe studie liggen kamelen zo goed als zeker aan de oorsprong van het MERS-virus dat in het hele Midden-Oosten dodelijke slachtoffers maakt. Het Middle East Respiratory Virus is een variant van SARS.
28 april 2014
In Saoedi-Arabië zijn opnieuw acht mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt met het MERS-coronavirus, zo meldt het plaatselijke ministerie van Volksgezondheid. De ziekte is verwant met het Sars-virus. Het veroorzaakt griepachtige symptomen en kan ook tot nierfalen en zware longontstekingen leiden.
28 april 2014
Recent is een aantal tularemiegevallen bij mensen en hazen vastgesteld. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus van Francisella tularensis in Nederland, waardoor toenemende casuïstiek bij mens en dier mogelijk is.
28 april 2014
Een hagedissensoort die vooral in Australië voorkomt blijkt een salmonellabacterie te kunnen overbrengen op mensen. Dat hebben onderzoekers van het Amerikaanse centrum voor Ziektebestrijding (CDC) bekend gemaakt.
24 april 2014
Op 18 april 2014, meldden de Griekse authoriteiten een laboratorium bevestigde infectie met MERS-CoV in een 69-jarige man. De patiënt is een Griek die permanent woont in Jeddah, Saoudi-Arabië, en op 17 april in Athene met het vliegtuig is geland.
24 april 2014
Wageningen - De Q-koorts veroorzakende bacterie Coxiella burnetii komt in geitenstallen veel voor in neergedwarreld stof en kan zich daar jarenlang ophopen, en bewaard blijven. Het stof kan ook worden aangetoond in luchtmonsters, maar dan vooral bij bemonsteringsmethodes met een lage detectielimiet. Dit stelt een groep Wageningse onderzoekers vast na een aanvullend onderzoek in twee Nederlandse geitenstallen.
24 april 2014
Washington - Koeienmest bevat volgens Amerikaanse wetenschappers tal van bacteriesoorten die genen voor antibiotica-resistentie met zich meedragen. Ze vrezen dat deze genen overspringen naar pathogenen in de koe en vervolgens via de mest en gewassen de mens besmetten.
23 april 2014
In de Verenigde Arabische Emiraten hebben de gezondheidsdiensten twaalf nieuwe infecties met het gevaarlijke Mers-virus gemeld. Naar verluidt werden de betrokkenen bij routineonderzoeken positief getest en vervolgens onder quarantaine geplaatst.
23 april 2014
Op een bedrijf met 91 zoogkoeien in Burgenlandkreis in het oosten van Duitsland is miltvuur vastgesteld. Tot dusver heeft de uitbraak aan 4 dieren het leven gekost. De diagnose van het Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal is inmiddels bevestigd door het Friedrich-Löffler-Institut in Jena. Dat meldt het ministerie van Landbouw en Milieu van de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er is een vervoersverbod ingesteld en het bedrijf is geblokkeerd. De herkomst van de besmetting is nog onduidelijk. Er wordt nader onderzoek gedaan naar het hooi en de maïs in het rantsoen van de runderen. Het laatste geval van miltvuur in Duitsland dateert van 2012 op een bedrijf in de regio Stendal.
23 april 2014
Zowel in Japan als in Noord-Korea is de afgelopen weken een hoog pathogene variant van vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Daarvan is melding gedaan bij de internationale organisatie voor diergezondheid OIE. De besmette bedrijven zijn geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
17 april 2014
Minister Melanie Schultz van Haegen (Milieu) vindt het niet nodig om het gebruik van baden met knabbelvisjes te verbieden.
10 april 2014
Het kabinet voert diverse acties uit die erop gericht zijn provincies en gemeenten meer mogelijkheden geven om gezondheid te betrekken bij afwegingen en vergunningverlening voor veehouderijen. In een brief aan de Tweede Kamer geven de staatssecretarissen Dijksma van Economische Zaken en Mansveld van Infrastructuur en Milieu mede namens minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een overzicht.
9 april 2014
Vlekziekte is nog steeds een actueel probleem in de pluimveehouderij. Recent vonden in Nederland binnen een week weer twee uitbraken van deze ziekte plaats. Muizen en ratten spelen een belangrijke rol in de verspreiding van de ziektekiem. Via urine en keutels kunnen vooral voedsel en drinkwater besmet raken. Daarnaast is overdracht mogelijk via contact met neusslijm, direct contact, rattenbeten en vlooien.
8 april 2014
Vandaag is het Wereldgezondheidsdag met aandacht voor ziekten die overgedragen worden door beestjes zoals muggen en teken. Denk aan malaria, dengue of de ziekte van Lyme. Met name in de tropen gaan deze ziekten gepaard met veel ziekte- en sterfgevallen. Voor reizigers geldt daarom het algemene advies: neem de juiste beschermingsmaatregelen tegen muggen. De bekendste ziekte die in Nederland door zulke beestjes wordt overgedragen is de ziekte van Lyme. Deze ziekte kun je krijgen van een tekenbeet.
8 april 2014
Wanneer varkenshouders naar het ziekenhuis moeten, is er vaak meteen een onaangename verrassing. Varkenshouders en hun gezinsleden moeten zich apart melden. Dat met het oog op het mogelijke dragerschap van MRSA. Varkenshouders wordt aangeraden, ingeval van misverstanden of onduidelijkheden in het ziekenhuis, te vragen naar de Deskundige Infectiepreventie. Zij willen en kunnen verder helpen.
7 april 2014
Ruim 1000 mensen doen inmiddels mee aan een grootschalig onderzoek naar het effect van eenmalige dosis antibiotica na een tekenbeet. Gekeken wordt of zo de ziekte van Lyme kan worden voorkomen.
7 april 2014
Van de containers gebruikt bij het laden van slachtpluimvee en kratten gebruikt bij de opzet en het verplaatsen van opfokhennen en –ouderdieren, is 30,8% besmet met salmonella. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).
7 april 2014
In opdracht van het Productschap Vee en Vlees en het ministerie van Economische Zaken zijn in 2013 drie proeven uitgevoerd ter vermindering van de Streptococcus suis (S. suis) problematiek op varkenshouderijbedrijven. Uit het eerste onderzoek bleek dat er geen duidelijk effect is van geboortegewicht en van voeropname vóór spenen op het aantal biggen met klinische verschijnselen van een S. suis infectie. Uit het tweede onderzoek bleek dat de voeradditieven kaneel, laurinezuur en glycerol monolauraat in in vitro onderzoek een bacteriedodende werking hebben tegen verschillende S.suis serotype 2 en 9 stammen. Uit het derde onderzoek bleek dat er nog geen bruikbare PCR test is die uitsluitend ziekmakende S. suis serotype 9 stammen kan detecteren.
4 april 2014
Ziekteverwekkende bacteriën die vanuit de dierhouderij via besmette voedselproducten hun weg naar de mens vinden, doen dit opvallend goed via planten. Dat verklaart waarom in het recente verleden ziekte-uitbraken als gevolg van de EHEC-besmettingen, en besmettingen met andere E.coli en Salmonella-stammen, regelmatig direct verband houden met de consumptie van verse groente.
3 april 2014
Door het warme lenteweer loopt het verwachte activiteitsniveau van teken deze dagen sterk op, en is het extra raadzaam om te controleren op tekenbeten na een dag in het groen. In het zuidoosten wordt zelfs de categorie ‘Zeer hoog’ bereikt. De afgelopen week werden beduidend meer tekenbeten gemeld op Tekenradar.nl dan in de voorgaande weken.
3 april 2014
Tussen een hoge concentratie van varkens en vee in een gebied en de frequentie waarmee zich daar MRSA bij personen voordoet, is geen verband zichtbaar.
3 april 2014
Bacteriën die regelmatig voedselvergiftigingen veroorzaken zoals Salmonella en Campylobacter, blijken in toenemende mate resistent voor veel gebruikte antibiotica. Dat stellen de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA en het Europese centrum voor ziektepreventie en controle ECDC in een rapport gebaseerd op gegevens van 2012. Een gecombineerde resistentie tegen kritieke belangrijke antibiotica komt nog steeds maar op heel beperkte schaal voor. Het betekent dat er in de meeste gevallen nog steeds mogelijkheden zijn om serieuze infecties te behandelen, maar het feit dat er zo veel resistentie voorkomt is een reden tot zorg.
1 april 2014
In Duitsland blijken veel meer melkveebedrijven besmet met Q-koorts dan tot dusver werd aangenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Gesellschaft für Innovative Veterinärdiagnostik in Hannover waarbij sinds april vorig tankmelkmonsters van 636 Duitse melkveebedrijven zijn onderzocht op aanwezigheid van antilichamen tegen de de bacterie Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts. In 63% van de monsters bleek de test op Q-koorts positief. In de deelstaat Niedersachsen bleken 75% van alle onderzochte melkmonsters positief.
31 maart 2014
BILTHOVEN - Het arsenaal waarmee het RIVM tekenbeten en de ziekte van Lyme bestrijdt, wordt binnenkort uitgebreid met een app. Zodat degene die een tekenbeet oploopt ook zonder internetverbinding met een mobieltje kan opzoeken hoe te handelen.
28 maart 2014
In Engeland zijn twee mensen, in de graafschappen Hampshire en Berkshire, met tuberculose geïnfecteerd door hun kat en hebben de ziekte daadwerkelijk gekregen. Twee anderen zijn geïnfecteerd en hebben geen tbc ontwikkeld.
27 maart 2014
Onderzoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis hebben symptomen onderzocht bij kinderen van 0 tot 18 jaar die in de periode 2007-2011 door de huisarts op Q-koorts werden onderzocht. De onderzoekers vonden geen verband tussen bepaalde symptomen en het hebben van Q-koorts. Om vast te stellen of een kind Q-koorts heeft, is daarom altijd bloedonderzoek nodig: met alleen de symptomen is dit niet vast te stellen. Het onderzoek is in februari gepubliceerd in PLOSone.
27 maart 2014
Bedrijfsleven en overheid slagen er niet in de veiligheid van het vlees in de schappen te waarborgen. Het slachtproces in Nederlandse slachterijen biedt te weinig zekerheden om te voorkomen dat onveilig vlees de consument bereikt. Voorts worden de veiligheidsrisico’s van geïmporteerd vlees onvoldoende beheerst en zijn er weinig instrumenten voorhanden om fraude op te sporen. Veel bedrijven zijn zonder externe prikkel niet bereid zo goed als mogelijk garant te staan voor de voedselveiligheid. De sector is momenteel niet geschikt voor verregaande private regulering en systeemtoezicht. Dit schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn rapport 'Risico’s in de vleesketen'.
24 maart 2014
Campylobacter is een darmbacterie die onder andere voorkomt bij kippen en kan leiden tot infecties bij de mens. De Nederlandse pluimveeverwerkende industrie heeft met succes stappen gezet, waardoor er minder Campylobacter op pluimveevlees voorkomt. Voor een verdere reductie is het noodzakelijk dat vleeskuikens minder vaak besmet raken met Campylobacter. Hiervoor zijn stappen in de primaire sector nodig. Daartoe zal onderzocht worden welke maatregelen pluimveehouders kunnen nemen om besmetting van pluimvee met Campylobacter te voorkomen.
24 maart 2014
In kippen afkomstig van een pluimveebedrijf in Bruchem met circa 10.000 legkippen en buitenuitloop heeft CVI op 13 maart 2014 vogelgriep (aviaire influenza, AI) aangetoond. De vogelgriep op het bedrijf in Bruchem is getypeerd als laag pathogene H5N2.
24 maart 2014
Vanaf 10 maart starten de eerste metingen van een onderzoek naar de relatie tussen veehouderijen en gezondheid. Hiermee ontstaat meer inzicht in eventuele gezondheidsrisico’s voor mensen die dicht bij een veehouderij wonen. Veel mensen die in de omgeving van veehouderijen wonen, maken zich wel eens zorgen over hun gezondheid vanwege de veehouderijen.
12 december 2013
Vissen en schelpdieren kunnen bacteriën bij zich hebben, die bij sommige mensen ziekte kunnen veroorzaken. In enkele gevallen treden na direct contact met deze waterdieren huidinfecties bij de mens op, zo blijkt een gezamenlijke mondiale studie van het CVI*, USDA* en EFSA*.
2 december 2013
In Sint-Annen (Groningen) is bij een pluimveebedrijf met rond 10.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H5-variant.
14 november 2013
Bij een kameel in het oosten van Saudi-Arabië is het MERS-virus gevonden. Dat meldt het Saudische ministerie van Volksgezondheid. De ontdekking van het virus bij de kameel is volgens het ministerie een doorbraak in het onderzoek naar de oorsprong van de dodelijke ziekte.
14 november 2013
Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tot een pakket maatregelen om de op voedsel aanwezige ESBL's producerende bacteriën en MRSA terug te dringen. De maatregelen dragen bij aan een aanpak van een van de oorzaken van de resistentie van deze bacteriën: het niet doelmatige gebruik van antibiotica in de veeteelt.
5 november 2013
KNMvD publiceert eerste richtlijnen voor dierenartsen over verantwoord antibioticumgebruik.
De KNMvD stelt zich actief op in de maatschappelijke en politieke discussie om antibioticumresistentie tegen te gaan en heeft het initiatief genomen tot veterinaire richtlijnen om dierenartsen te ondersteunen in het terugdringen van het antibioticumgebruik. De richtlijnen van de KNMvD bieden de dierenarts handvatten om antibiotica zo min mogelijk en zorgvuldig in te zetten met evidence based aanbevelingen. Zij dragen bij aan het inzichtelijk maken van het handelen van de dierenarts.
5 november 2013
SARS, de epidemische ziekte die aan het begin van de eeuw veel slachtoffers maakte, is zeer waarschijnlijk begonnen bij een vleermuis. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek waaraan onder andere de Chinese academie voor wetenschappen meewerkte.
22 oktober 2013
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen weekend (19 en 20 oktober 2013) bij 2 puppies uit hetzelfde nest hondsdolheid vastgesteld. Beide hondjes, ongeveer 4 maanden oud uit Rotterdam en Zaandam, zijn meteen geëuthanaseerd. De GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zaandam zijn meteen gestart met contactonderzoek. Inmiddels hebben zij alle mensen (14 personen uit regio Zaanstreek-Waterland en 34 personen uit de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland West) die risicovol contact hebben gehad met de hondjes opgespoord en zo nodig gevaccineerd om te voorkomen dat ook zij ziek worden.
21 oktober 2013
18 oktober 2013
Het RIVM organiseert samen met de NVWA het 7e Nationale Zoönosen Symposium. Dit jaar is het thema Wildlife zoönosen – Hoe wild is Nederland?
Het symposium wordt gehouden op 3 december 2013 bij de Faculteit diergeneeskunde te Utrecht.
15 oktober 2013
In Nederland is een patiënt besmet geraakt met de bacterie die tularemie veroorzaakt. Dat is de tweede keer sinds 1953. Hoewel het bijzonder is, komt dit niet onverwachts. Eerder dit jaar werd ook bij een haas tularemie vastgesteld. Meestal krijgen mensen zweren op de huid, maar oogontstekingen, opgezette lymfeklieren, diarree of longontsteking kunnen ook voorkomen. Tularemie is goed te behandelen met antibiotica. In de ons omringende landen komt deze ziekte vaker voor.

26 september 2013
Rundvee vormt mogelijk ook een reservoir van de Coxiella burnetii, de bacterie die Q-koorts bij mensen veroorzaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Jeroen Tilburg. Tilburg hoopt woensdag 25 september aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren. Inzicht in het Coxiella genotype die aanwezig is in een regio, is cruciaal voor de identificatie van belangrijkste bronnen van infectie en om efficiënte controlemaatregelen te treffen zodat menselijke blootstelling aan de bacterie minimaal is.
23 september 2013
De salmonellabacterie veroorzaakt een darminfectie en ligt aan de basis van voedselvergiftigingen. De bacterie kan een grote resistentie tegen antibiotica opbouwen en dat beperkt de mogelijkheden om een infectie te bestrijden. De herkomst van salmonella-infecties bij de mens werd tot nu toe toegeschreven aan een overdracht van infecties via dieren, vooral dan vee. Dat klopt niet, blijkt uit de Britse-Leuvense studie, die recent verscheen in het tijdschrift Science.
5 september 2013
Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft tularemie bij een haas vastgesteld. Tuleramie is een infectieziekte die vooral voorkomt onder haasachtingen en knaagdieren.

13 juni 2013
Q-koortscluster in Hongarije. In de plaats Vokany en omliggende dorpen in het zuidwesten van Hongarije is een cluster gemeld van ongeveer 100 patiënten met luchtwegklachten, van wie er 22 zijn opgenomen in het ziekenhuis. De diagnose Q-koorts is bij een aantal patienten bevestigd. De eerste ziektedagen liggen tussen half april en 10 juni. De bron is nog onbekend en onderzoek is gaande. Bron:signaleringsoverleg van het RIVM.
7 juni 2013
De vetinf@ct vertelt dierenartsen en andere public health professionals wat de risicogebieden zijn in Nederland en meer. Aanmelden via Berichtenservices.
16 mei 2013
Wereldwijd zijn er sinds maart 2012 nu 40 patiënten bij wie het nieuwe coronavirus (nCoV-EMC) is vastgesteld, 20 van hen overleden. Recent is een nieuw cluster gemeld in Saoedi-Arabië en 2 gevallen in Frankrijk.
Zoeken:

Service