Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

One Health Portal

De One Health portal is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein. Het is een digitaal platform om humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking te faciliteren.

 

Wat biedt de One Health portal?

  • Verbinden platform voor medische en veterinaire experts
  • Platform voor regionale zoönosennetwerken en andere one health initiatieven
  • Centrale site voor het onderbrengen van signaleringsservices zoals inf@ct, vetinf@ct en EZIPs


koeien

One Health Nieuws

Zoeken:

Service