Preventie van Zoönosen

 

Programma

9:00-9:30 Ontvangst en registratie

9:30-9:40 Welkom en introductie (zaal T 0.07)

9:40-10:45 Plenaire sessie: Preventie in de primaire sector en vleesverwerkende industrie (zaal T 0.07)

           Aanpak van Salmonella en Campylobacter in de pluimveesector.

           Jan Verhoijsen (vakgroep Pluimveehouderij)

           Preventie en beheersing van veterinaire volksgezondheidsrisico’s in de vleesverwerkende industrie.

           Derk Oorburg (Vion Food Nederland) & Lourens Heres (Darling Ingredients)

 

10:45-11:00 Koffie en thee (zaal T 0.12)

 

11:00-12:00 Workshops I (Parallelle sessie)

           Veilig voedsel: bestaat dat? (zaal T 0.08)

           Ingrid Friesema (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Wieke van der Vossen (Voedingscentrum)

           Missie onmogelijk? Niet voor Campylobacter: uitdagingen voor preventie en controle (zaal T 0.19)

           Miriam Koene (Wageningen UR), Lapo Mughini Gras (RIVM) en Paulien Tolsma (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost)

           Bestrijding van zoönosen: Is de boer troef? (zaal V 1.34, 1e verdieping)

           Joost van den Borne (HAS Hogeschool) en Manon Houben (GDGezondheidsdienst voor Dieren )

           Economische aspecten van preventie: De positie van de veehouder in de zoönoseketen (zaal T 0.04)

           Henk Hogeveen (Wageningen UR)

 

12:00-13:00 Lunch (zaal T 0.12)

 

13:00-14:00 Plenaire sessie 2: Aanvullende maatregelen en mogelijkheden (zaal T 0.07)

            Preventie van toxoplasmose door maatregelen in de keten: een maatschappelijke kosten-batenanalyse

            Marieke Opsteegh (RIVM)

             Preventie van zoönosen bij het voeren van rauw vlees aan hond en kat

            Paul Overgaauw (UUUniversiteit Utrecht)

 

14:00-14:15 Koffie en thee (zaal T 0.12)

 

14:15-15:15 Workshops II (Parallelle sessie)

15:15-16:15 Plenaire sessie 3: Wat brengt de toekomst ons? (zaal T 0.07)

             Kringlooplandbouw vraagt om preventieve veiligheid

            Martin Scholten (Wageningen UR)

             Bacteriële gezondheid in Nederlandse insectenkweek: een pilot

            Olga Haenen (Wageningen UR & HAS Hogeschool)

16:15-16:30 Uitreiking Staat van Zoönosen 2018 & borrel (gang & T 0.12)